Tiếng việt Lớp 4: giúp học sinh giải bài tập tiếng Việt, soạn bài, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện… đầy đủ các bài văn mẫu lớp 4 hay nhất

Tuần 21. Người ta là hoa đất

 • Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa
 • Chính tả (Nghe – viết): Chuyện cổ tích về loài người
 • Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Bè xuôi sông La
 • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
 • Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miê

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu

 • Tập đọc: Sầu riêng
  Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng
 • Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện: Con vịt xấu xí
 • Tập đọc: Chợ tết
  Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

 • Tập đọc: Hoa học trò
 • Chính tả (Nghe – viết): Chợ Tết
 • Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp
 • Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

 • Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
 • Chính tả (Nghe – viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
 • Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
 • Tập làm văn: Tóm tắt tin tức
 •  
Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu
 • Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
 • Chính tả (Nghe – viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
 • Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
 • Tập làm văn: Tóm tắt tin tức
Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu
 • Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
 • Chính tả (Nghe – viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
 • Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
 • Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

Tuần 25. Những người quả cảm

 • Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
 • Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
 • Chính tả (Nghe – viết): Khuất phục tên cướp biển
 • Kể chuyện: Những chú bé không chết
 • Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Dũng cảm
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tuần 26. Những người quả cảm

 • Tập đọc: Thắng biển
 • Chính tả (Nghe – viết): Thắng biển
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Dũng cảm
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối

 

Tuần 27. Những người quả cảm

 • Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay
 • Chính tả (Nhớ – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • Luyện từ và câu: Câu khiến
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Con sẻ
 • Tập làm văn: Miêu tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II

 • Tiết 1
 • Tiết 2
 • Tiết 3
 • Tiết 4
 • Tiết 5
 • Tiết 6
 • Tiết 7
 • Tiết 8

Tuần 29. Khám phá thế giới

 • Tập đọc: Đường đi Sa Pa
 • Chính tả (Nghe – viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm
 • Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng
 • Tập đọc: Trăng ơi…từ đâu đến?
 • Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
 • Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
 • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Tuần 30. Khám phá thế giới

 • Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
 • Chính tả (Nghe – viết): Đường đi Sa Pa
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch -Thám hiểm
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc
 • Tập đọc: Dòng sông mặc áo
 • Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
 • Luyện từ và câu: Câu cảm
 • Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn

 

Tuần 31. Khám phá thế giới

 • Tập đọc: Ăng-co Vát
 • Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
 •  

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

 • Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
 • Chính tả (Nghe – viết): Vương quốc vắng nụ cười
 •   Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
 •   Kể chuyện: Khát vọng sống
 • Tập đọc: Ngắm trăng + Không đề
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật

Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

 •     Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
 •     Chính tả (Nghe – viết): Ngắm trăng. Không đề
 •     Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời
 •     Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 •     Tập đọc: Con chim chiền chiện
 •     Tập làm văn: Miêu tả con vật
 •     Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
 •     Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 34. Tình yêu cuộc sống

 • Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
 • Chính tả (Nghe – viết): Nói ngược
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Ăn “mầm đá”
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
 • Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

 

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II

 • Tiết 1
 • Tiết 2
 • Tiết 3
 • Tiết 4
 • Tiết 5
 • Tiết 6
 • Tiết 7
 • Tiết 8
Tiếng Việt Lớp 4 1