Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 giúp bạn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Tiếng Việt 2 giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 2 hơn.

 • Sách giáo khoa lớp 2 mới – Cánh diều
 • Sách giáo khoa lớp 2 mới – Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Sách giáo khoa lớp 2 mới – Chân trời sáng tạo

Mục lục Giải bài tập Tiếng Việt 2

Tiếng Việt 2 Tập 1

Tuần 1: Em là học sinh

 • Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
 • Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
 • Chính tả: Có công mài sắt, có ngày nên kim
 • Tập đọc: Tự thuật
 • Luyện từ và câu: Từ và câu
 • Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi?
 • Chính tả: Ngày hôm qua đâu rồi?
 • Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài

Tuần 2: Em là học sinh

 • Tập đọc: Phần thưởng
 • Kể chuyện: Phần thưởng
 • Chính tả: Phần thưởng
 • Tập đọc: Làm việc thật là vui
 • Luyện từ và câu: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi
 • Tập đọc: Mít làm thơ
 • Chính tả: Làm việc thật là vui
 • Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu

Tuần 3: Bạn bè

 • Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
 • Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
 • Chính tả: Bạn của Nai Nhỏ
 • Tập đọc: Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A (Năm học 2003 – 2004)
 • Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?
 • Tập đọc: Gọi bạn
 • Chính tả: Gọi bạn
 • Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh

Tuần 4: Bạn bè

 • Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
 • Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam
 • Chính tả: Bím tóc đuôi sam
 • Tập đọc: Trên chiếc bè
 • Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm
 • Tập đọc: Mít làm thơ (tiếp theo)
 • Chính tả: Trên chiếc bè
 • Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi

Tuần 5: Trường học

 • Tập đọc: Chiếc bút mực
 • Kể chuyện: Chiếc bút mực
 • Chính tả: Chiếc bút mực
 • Tập đọc: Mục lục sách
 • Luyện từ và câu: Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?
 • Tập đọc: Cái trống trường em
 • Chính tả: Cái trống trường em
 • Tập làm văn: Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách

Tuần 6: Trường học

 • Tập đọc: Mẩu giấy vụn
 • Kể chuyện: Mẩu giấy vụn
 • Chính tả: Mẩu giấy vụn
 • Tập đọc: Ngôi trường mới
 • Luyện từ và câu: Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập
 • Tập đọc: Mua kính
 • Chính tả: Ngôi trường mới
 • Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách

Tuần 7: Thầy cô

 • Tập đọc: Người thầy cũ
 • Kể chuyện: Người thầy cũ
 • Chính tả: Người thầy cũ
 • Tập đọc: Thời khóa biểu
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động
 • Tập đọc: Cô giáo lớp em
 • Chính tả: Cô giáo lớp em
 • Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu

Tuần 8: Thầy cô

 • Tập đọc: Người mẹ hiền
 • Kể chuyện: Người mẹ hiền
 • Chính tả: Người mẹ hiền
 • Tập đọc: Bàn tay dịu dàng
 • Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy
 • Tập đọc: Đổi giày
 • Chính tả: Bàn tay dịu dàng
 • Tập làm văn: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

Tuần 9: Ôn tập giữa học kì I

 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 1
 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 2
 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 3
 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 4
 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 5
 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 6
 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 7
 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 8
 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 9
 • Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 10

Tuần 10: Ông bà

 • Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà
 • Kể chuyện: Sáng kiến của bé Hà
 • Chính tả: Ngày lễ
 • Tập đọc: Bưu thiếp
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
 • Tập đọc: Thương ông
 • Chính tả: Ông và cháu
 • Tập làm văn: Kể về người thân

Tuần 11: Ông bà

 • Tập đọc: Bà cháu
 • Kể chuyện: Bà cháu
 • Chính tả: Bà cháu
 • Tập đọc: Cây xoài của ông em
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà
 • Tập đọc: Đi chợ
 • Chính tả: Cây xoài của ông em
 • Tập làm văn: Chia buồn, an ủi

Tuần 12: Cha mẹ

 • Tập đọc: Sự tích cây vú sữa
 • Kể chuyện: Sự tích cây vú sữa
 • Chính tả: Sự tích cây vú sữa
 • Tập đọc: Điện thoại
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy
 • Tập đọc: Mẹ
 • Chính tả: Mẹ
 • Tập làm văn: Gọi điện

Tuần 13: Cha mẹ

 • Tập đọc: Bông hoa Niềm Vui
 • Kể chuyện: Bông hoa Niềm Vui
 • Chính tả: Bông hoa Niềm Vui
 • Tập đọc: Quà của bố
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?
 • Tập đọc: Há miệng chờ sung
 • Chính tả: Quà của bố
 • Tập làm văn: Kể về gia đình

Tuần 14: Anh em

 • Tập đọc: Câu chuyện bó đũa
 • Kể chuyện: Câu chuyện bó đũa
 • Chính tả: Câu chuyện bó đũa
 • Tập đọc: Nhắn tin
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi
 • Tập đọc: Tiếng võng kêu
 • Chính tả: Tiếng võng kêu
 • Tập làm văn: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin

Tuần 15: Anh em

 • Tập đọc: Hai anh em
 • Kể chuyện: Hai anh em
 • Chính tả: Hai anh em
 • Tập đọc: Bé Hoa
 • Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Tập đọc: Bán chó
 • Chính tả: Bé Hoa
 • Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em

Tuần 16: Bạn trong nhà

 • Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
 • Kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm
 • Chính tả: Con chó nhà hàng xóm
 • Tập đọc: Thời gian biểu
 • Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Tập đọc: Đàn gà mới nở
 • Chính tả: Trâu ơi
 • Tập làm văn: Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu

Tuần 17: Bạn trong nhà

 • Tập đọc: Tìm ngọc
 • Kể chuyện: Tìm ngọc
 • Chính tả: Tìm ngọc
 • Tập đọc: Gà “tỉ tê” với gà
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
 • Chính tả: Gà “tỉ tê” với gà
 • Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I

 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 1
 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 2
 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 3
 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 4
 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 5
 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 6
 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 7
 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 8
 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 9
 • Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 10

Tiếng Việt 2 Tập 2

Tuần 19: Bốn mùa

 • Tập đọc: Chuyện bốn mùa
 • Kể chuyện: Chuyện bốn mùa
 • Chính tả: Chuyện bốn mùa
 • Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về các mùa
 • Tập đọc: Thư trung thu
 • Chính tả: Thư trung thu
 • Tập làm văn: Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu

Tuần 20: Bốn mùa

 • Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
 • Kể chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió
 • Chính tả: Gió
 • Tập đọc: Mùa xuân đến
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than
 • Tập đọc: Mùa nước nổi
 • Chính tả: Mưa bóng mây
 • Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa

Tuần 21: Chim chóc

 • Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
 • Kể chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng
 • Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng
 • Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
 • Tập đọc: Vè chim
 • Chính tả: Sân chim
 • Tập làm văn: Tả về một loài chim

Tuần 22: Chim chóc

 • Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
 • Kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
 • Chính tả: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
 • Tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài chim
 • Tập đọc: Cò và Cuốc
 • Chính tả: Nghe – viết: Cò và Cuốc
 • Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi

Tuần 23: Muông thú

 • Tập đọc: Bác sĩ Sói
 • Kể chuyện: Bác sĩ Sói
 • Chính tả: Bác sĩ Sói
 • Tập đọc: Nội quy đảo khỉ
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú
 • Tập đọc: Sư Tử xuất quân
 • Chính tả: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
 • Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

Tuần 24: Muôn thú

 • Tập đọc: Quả tim khỉ
 • Kể chuyện: Quả tim khỉ
 • Chính tả: Quả tim khỉ
 • Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
 • Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy
 • Tập đọc: Voi nhà
 • Chính tả: Voi nhà
 • Tập làm văn: Đáp lời phủ định. Nghe – trả lời câu hỏi

Tuần 25: Sông biển

 • Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
 • Kể chuyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh
 • Chính tả: Sơn Tinh, Thủy Tinh
 • Tập đọc: Dự báo thời tiết
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
 • Tập đọc: Bé nhìn biển
 • Chính tả: Bé nhìn biển
 • Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

Tuần 26: Sông biển

 • Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
 • Kể chuyện: Tôm Càng và Cá Con
 • Chính tả: Vì sao cá không biết nói?
 • Tập đọc: Sông Hương
 • Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy
 • Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
 • Chính tả: Sông Hương
 • Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển

Tuần 27: Ôn tập giữa học kì II

 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 1
 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 2
 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 3
 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 4
 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 5
 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 6
 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 7
 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 8
 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 9
 • Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 10

Tuần 28: Cây cối

 • Tập đọc: Kho báu
 • Kể chuyện: Kho báu
 • Chính tả: Kho báu
 • Tập đọc: Bạn có biết?
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy
 • Tập đọc: Cây dừa
 • Chính tả: Cây dừa
 • Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối

Tuần 29: Cây cối

 • Tập đọc: Những quả đào
 • Kể chuyện: Những quả đào
 • Chính tả: Những quả đào
 • Tập đọc: Cây đa quê hương
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
 • Tập đọc: Cậu bé và cây si già
 • Chính tả: Hoa phượng
 • Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe – trả lời câu hỏi

Tuần 30: Bác Hồ

 • Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
 • Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng
 • Chính tả: Ai ngoan sẽ được thưởng
 • Tập đọc: Xem truyền hình
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ
 • Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ
 • Chính tả: Cháu nhớ Bác Hồ
 • Tập làm văn: Nghe – trả lời câu hỏi

Tuần 31: Bác Hồ

 • Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
 • Kể chuyện: Chiếc rễ đa tròn
 • Chính tả: Việt Nam có Bác
 • Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy
 • Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt
 • Chính tả: Cây và hoa bên lăng Bác
 • Tập làm văn: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ

Tuần 32: Nhân dân

 • Tập đọc: Chuyện quả bầu
 • Kể chuyện: Chuyện quả bầu
 • Chính tả: Chuyện quả bầu
 • Tập đọc: Quyển sổ liên lạc
 • Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy
 • Tập đọc: Tiếng chổi tre
 • Chính tả: Tiếng chổi tre
 • Tập làm văn: Đáp lại lời từ chối. Đọc sổ liên lạc

Tuần 33: Nhân dân

 • Tập đọc: Bóp nát quả cam
 • Kể chuyện: Bóp nát quả cam
 • Chính tả: Bóp nát quả cam
 • Tập đọc: Lá cờ
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp
 • Tập đọc: Lượm
 • Chính tả: Lượm
 • Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến

Tuần 34: Nhân dân

 • Tập đọc: Người làm đồ chơi
 • Kể chuyện: Người làm đồ chơi
 • Chính tả: Người làm đồ chơi
 • Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo
 • Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp
 • Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm
 • Chính tả: Đàn bê của anh Hồ Giáo
 • Tập làm văn: Kể về một người thân

Tuần 35: Ôn tập cuối học kì II

 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 1
 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 2
 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 3
 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 4
 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 5
 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 6
 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 7
 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 8
 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 9
 • Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 10