Category: Phần mềm

Tổng hợp và giới thiệu các phần mềm hay: phần mềm tiện tích, phần mềm ứng dụng, phần mềm khác…

Lưu ý: Khuyến khích các bạn sử dụng phần mềm có trả phí, hạn chế sử dụng các phần mềm được chia sẻ mà chưa có sự kiểm chứng, hoặc chưa rõ nguồn gốc. Điều này có thể gây hại đến máy tính của bạn.