Từ vựng Tiếng Hàn chủ đề CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán đang là một trong những hình thức đầu tư được rất nhiều người quan tâm. Hàn Quốc cũng là một trong những nước có thị trường chứng khoán, ngoại hối cũng vô cùng sôi động. Do vậy, bài viết này Hocmienphionline.com sẽ giới thiệu tới các bạn bộ Từ vựng Tiếng Hàn chủ đề CHỨNG KHOÁN

Từ vựng Tiếng Hàn chủ đề CHỨNG KHOÁN 1

Từ vựng Tiếng Hàn chủ đề CHỨNG KHOÁN 2 Từ vựng Tiếng Hàn chủ đề CHỨNG KHOÁN 3

Danh sách “Từ vựng Tiếng Hàn chủ đề Chứng khoán”:

 1. 비상장주:Cổ phiếu chưa lên sàn
 2. 비밀번호:Số bí mật
 3. 블루 칩:Cổ phiếu blue
 4. 브로커:Môi giới
 5. 붕락:Phá vỡ
 6. 불공정거래:Giao dịch không chính đáng
 7. 분석:Phân tích
 8. 부채:Nợ
 9. 봉쇄:Phong tỏa
 10. 보통주:Cổ phiếu thường , phiếu phổ thông
 11. 보통거래:Giao dịch thông thường
 12. 버블현상:Hiện tượng bong bóng
 13. 배당소득:Thu nhập lợi tức
 14. 배당금:Cổ tức
 15. 발행일:Ngày phát hành
 16. 발행가액:Giá phát hành
 17. 반락:Rớt ngược trở lại
 18. 반등:Tăng ngược trở lại
 19. 서핑:Lướt sóng
 20. 무액면 주식:Cổ phiếu không ghi giá trị bề mặt
 21. 무기명 주식:Cổ phiếu không ghi tên
 22. 매상고:Doanh thu
 23. 매입수량:Tổng số lượng mua
 24. 매입거래:Giá mua , giao dịch mua vào
 25. 매입:Mua
 26. 로그인:Đăng nhập
 27. 단위:Đơn vị
 28. 등락선:Đường tăng giảm
 29. 데이 트레이딩:Giao dịch hàng ngày
 30. 대주주:Cổ đông chi phối
 31. 대량매매:Mua bán khối lượng lớn
 32. 당일결제거래:Quyết toán trong ngày
 33. 단기채:Trái phiếu ngắn hạn
 34. 단기매매전략:Chiếm lược mua bán ngắn hạn
 35. 단기 채권:Trái phiếu ngắn hạn
 36. 내부요인:Các yếu tố nội tại
 37. 납입자본금:Tiền nhập vào
 38. 기술적 분석:Phân tích kỹ thuật
 39. 기분적 분석:Phân tích cơ bản
 40. 기명주식:Cố phiếu có ghi tên
 41. 글로벌 트레이딩:Thương mại quốc tế
 42. 국제유동성:Tính linh động quốc tế
 43. 국내투자자:Nhà đầu tư trong nước
 44. 국가위험도:Độ nguy hiểm của từng nước
 45. 구주:Cổ đông cũ
 46. 관리대상종목:Danh mục đối tượng quản lý
 47. 공모증사:Thông báo tăng vốn
 48. 공모발행:Công bố bán ra
 49. 공개시장조작:Điều khiển thị trường công khai
 50. 공개법인:Pháp nhân công khai
 51. 공개매수:Mua công khai
 52. 고정비:Chi phí cố định
 53. 고정부채:Nợ cố định
 54. 고객예탁금:Tiền gửi khách hàng
 55. 고객의 계좌정보:Tiền chuẩn bị trả lại cho khách
 56. 계좌번호:Số tài khoản
 57. 계좌개설 및 거래:Mở tài khoản và giao dịch
 58. 계좌:Tài khoản
 59. 고가:Giá cao , giá trần
 60. 경영분석:Phân tích kinh doanh
 61. 경기정책:Chính sách kinh tế
 62. 경기예측:Dự báo kinh tế
 63. 결제:Quyết toán
 64. 거시적 분석:Phân tích vĩ mô
 65. 거래수:Số giao dịch
 66. 거래소:Sàn giao dịch
 67. 거래번:Số lần giao dịch
 68. 거래량:Lượng giao dịch
 69. 거래대금:Số tiền giao dịch , giá trị giao dịch
 70. 거래날짜:Ngày giao dịch
 71. 갭:Khoảng cách , sự khác biệt
 72. 객장:Sàn giao dịch
 73. 개인주주:Cổ đông cá nhân
 74. 개별경쟁매매:Giao dịch cạnh tranh cá biệt
 75. 강제정리:Thanh lý cưỡng chế
 76. 강세:Thế đang đi lên
 77. 감소:Giảm
 78. 감사위원회:Ban kiểm soát
 79. 간접금융:Tín dụng gián tiếp
 80. 가격지정주문:đặt theo giá chỉ định
 81. 가격우선의 원칙:Nguyên tắc ưu tiên giá
 82. 가격대별 거래량:Lượng giao dịch
 83. 가격결정회의:Cuộc họp định giá
 84. 가격(주가)변동준비금:Phí dự trữ dao động ( giá cổ phiếu )
Xem thêm:  Từ vựng Tiếng Hàn về ĐỒ ĐẠC
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x