Thiết Kế Bài Giảng Toán THCS Lớp 8 Tập 2

Thiết Kế Bài Giảng Toán THCS Lớp 8 Tập 2 – Hoàng Ngọc Diệp

Thiết Kế Bài Giảng Toán THCS Lớp 8 Tập 2 1

Xem thêm:  Tài liệu ôn tập hè môn toán lớp 7 lên lớp 8
  • Số trang : 372
  • Định dạng: PDF
  • Kích thước : 1.77 MB

Sách được triển khai theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh, lấy cơ sở của mỗi hoạt động là những việc làm của học sinh dưới sự hướng dẫn, gợi mở của thầy, cô giáo. Sách cũng đưa ra nhiều hình thức hoạt động, phù hợp với đặc trưng môn học như: thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi “Thi làm toán nhanh”,… nhằm phát huy tính độc lập, tự giác của học sinh. Trong mỗi bài học, sách chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của giáo viên và học sinh trong tiến trình Dạy Học, coi đây là hai hoạt động cùng nhau mà cả học sinh và giáo viên đều là chủ thể.

Download tài liệu tại đây
Bộ SGK Lớp 8