Mẫu giấy giới thiệu thông dụng nhất

Mẫu giới thiệu 2020 dành cho các cá nhân, tổ chức cần dùng khi đi công tác hoặc liên hệ giải quyết công việc với các cơ quan hành chính, doanh nghiệp. Giấy giới thiệu cũng là một trong những giấy tờ cần thiết, đôi khi là bắt buộc mỗi khi đến làm việc với các cơ quan, tổ chức. Mẫu giấy giới thiệu miễn phí mà Hocmienphionline.com giới thiệu sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng để sử dụng cho công việc của mình.

Mẫu giấy giới thiệu thông dụng nhất 2

Mẫu giấy giới thiệu số 1: 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- …. (3)…..

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

……………………(2)……………………… trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):……………………………………………………. (5)…………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ………………………………………………(6)……………………………………………………

Về việc:……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày…………………………………../.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Địa danh
  • (5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
  • (6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

 

Mẫu giấy giới thiệu số 2

 

TÊN CƠ QUAN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                                                 Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Số:………../GT                                                                      ———————–

…..Ngày…..tháng….năm……..

 

Biễu mẫu giới thiệu số 2

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…
Vv:……………………
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
…………(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:…………………………………………………….

…………………………………(2)……………………………………………………………………….

Giới thiệu ông, bà (5): …………………….………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………..………………………………

Được cử đến (6): ……………………………………………………………………………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………………………

Mong …………………………… giúp đỡ ông, bà …………………………………..….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
……………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Cách viết giấy giới thiệu

Cách viết giấy giới thiệu được dùng trong các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác… Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân, công ty. Nếu bạn cần tải mẫu giới thiệu file word, có thể chọn 1 trong 2 bản tải về chúng tôi cung cấp bên trên.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x