[Ebook]: Tích phân-Ứng dụng

Tài liệu chuyên đề ứng dụng tích phân” là một cuốn tài liệu quan trọng trong lĩnh vực toán học, cung cấp kiến thức về tích phân và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau. Tài liệu này cung cấp cho độc giả kiến thức cần thiết để hiểu và áp dụng tích phân trong thực tế, là một nguồn tài liệu hữu ích cho sinh viên, giáo viên và những người quan tâm đến toán học và các ứng dụng của nó.

[Ebook]: Tích phân-Ứng dụng 1

Xem thêm: 435 câu trắc nghiệm vật lý 12

Tài liệu chuyên đề ứng dụng tích phân được biên soạn chi tiết theo từng chủ đề, kèm phiếu ôn tập từng câu hỏi và có lời giải chi tiết

Tài liệu định dạng PDF, gồm 86 trang

Download tài liệu tại đây