Đề kiểm tra giữa kỳ 1-Toán lớp 4 (TH Trần Quang Khải)

Kiểm tra giữa kì 1 toán 4 có đáp án trường Tiểu học Trần Quang Khải

Kiểm tra đinh kì – GIỮA KÌ I 2018 – 2019

MÔN TOÁN – LỚP 4

Ngày … /10/2018

(Thời gian: 40 phút)

TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:

A. 5 tạ 70kg = …..kg

a. 570kg            b. 5070kg              c. 750kg            d. 5007kg

2.  Mỗi bao gạo nặng 2 tạ. Một ô tô chở 5 tấn gạo thì chở được:

a. 50 bao       b. 500 bao               c. 25 bao            d. 30 bao

C. Một người đi xe máy trong phút được 120m. Vậy 1 giây người đó đi được:

a. 24m            b. 120m               c. 12m             d. 20m

D. 1/10 thế kỉ = …năm

a. 10 năm       b. 25 năm               c. 20 năm        d. 6 năm

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : (1 điểm)

a. 2 giờ 15 phút = 135 phút

b. Năm 1945 thuộc thế kỉ XIV.

TỰ LUẬN:
3. a. Tìm x: (0.5 điểm)

x – 2012 = 2532

b. . Hình bên dưới có: Đề kiểm tra giữa kỳ 1-Toán lớp 4 (TH Trần Quang Khải) 1

Cặp cạnh vuông góc là: ………………………………….. Cặp cạnh không vuông góc là:

4. Đặt tính rồi tính: ( 1,5 điểm)

946 792 – 28367              32 153 x 5          28 568 : 8

5.Một trại chăn nuôi có tất cả 3580 con gà và vịt. Sau khi bán đi 150 con gà và mua thêm 240 con vịt thì số gà còn lại ít hơn số vịt lúc sau là 470 con. Hỏi lúc đầu trước khi mua thêm trại chăn nuôi có bao nhiêu con vịt?

6. Điền số vào ô trống

Đề kiểm tra giữa kỳ 1-Toán lớp 4 (TH Trần Quang Khải) 2

7. Cách đây 6 năm tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ. Hỏi con sinh vào năm nào, năm đó thuộc thế kỉ nào ? Biết năm nay mẹ 36 tuổi.


Đáp án: 1:   A. c B. c            C.c       D. a

2Đ/ S

3:

Đề kiểm tra giữa kỳ 1-Toán lớp 4 (TH Trần Quang Khải) 3

4: a. Tìm x : (0,5 đ)

x – 2012 = 2532

x = 2532 + 2012

x = 4544

b. Cặp cạnh vuông góc là: DA, DC và CB, CD.

Cặp cạnh không vuông góc là: AD, AE và BE, BC.

5: Tổng số con gà và vịt lúc sau là:

3580 – 150 + 240 = 3670 (con)

Số con vịt lúc sau là: (3670 + 470) : 2 = 2070 (con)

Số con vịt lúc đầu là: 2070 – 240 = 1830 (con)

Đáp số : 1830kg

6: a. …4…..góc nhọn b. …2..góc tù c. …2…..góc vuông

7: Tuổi mẹ cách đây 6 năm là: 36 – 6 = 30 (tuổi)

Tuổi con cách đây 6 năm là: 30 : 6 = 5

Năm nay 2018, năm 2012 con 5 tuổi. Con sinh năm 2012, thế kỉ XXI.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x